Munyati Zaki Kananga - osiągnięcia


Munyati Zaki Kananga


Młodzieżowy Champion Polski

Champion Polski

Zwycięzca Polski

Ojciec wielu wybitnych psów odnoszących sukcesy na ringach całej Europy